Dne 15.1.2024 proběhl v laboratořích Elektronové mikroskopie workshop pro studenty a studentky třetího ročníku Gymnázia Brno Řečkovice, kteří k nám přišli v rámci biologického semináře.  Workshop byl připraven na podnět vedoucího biologického semináře pro ty, kdo zvažují dále studovat přírodovědné nebo příbuzné obory.

Mladí badatelé se seznámili s funkcí elektronového mikroskopu a během 120 minut si mohli     odzkoušet pod vedením kolegyň a kolegy z vědecké skupiny Mikroskopie a mikroanalýzy, co práce u elektronového mikroskopu obnáší.

Studenti a studentky byli seznámeni s obsluhou elektronového mikroskopu a s postupy, které je třeba provést před samotným pozorováním vzorku. Mohli si tak ověřit poznatky z výuky i jinak, než jen pouhým okem nebo světelným mikroskopem.

Účastníci workshopu si donesli své vzorky pro pozorování, např. list kontryhele, jehličí borovice, plíseň, jíl s mikroskopickými schránkami rozsivek nebo sladkovodní jednobuněčnou řasu zelenivku. Cílem bylo pozorovat např. průduchy na pokožce rostliny, rozdíly ve struktuře rostlinného pletiva, morfologii rostlinných trichomů (chloupků) nebo výtrusy plísně.

 
Z biologického semináře již studenti věděli, jak připravit vzorky pro světelný mikroskop. Sami si pomocí skalpelu a pinzety připravili malé řezy z přinesených vzorků. Seznámili se s tím, proč je nutné vzorek před pozorováním v elektronovém mikroskopu pokovovat a aktivně se podíleli na samotném průběhu přípravy. Studenti a studentky si sami vložili vzorky do komory mikroskopu a následně je pozorovali na mikroskopech TFS Magellan 400L, TFS Helios 4G a Jeol 6700F.

„Velmi nás těší zájem studentů a pedagogů,” říká Filip Mika, vedoucí vědecké skupiny Mikroskopie a mikroanalýzy, jehož tým workshop pro studenty připravil. „Jsme vždy rádi, když můžeme zprostředkovat přístup k pokročilým vědeckým přístrojům a technologiím školám, protože ty vychovávají budoucí generaci talentovaných mladých lidí.”

Workshop pro mladé badatele proběhl za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Průlomové technologie budoucnosti“, jehož koordinátorem je prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Workshop připravili: Ing. Filip Mika, Ph.D.,  Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. a Ing. Tereza Motlová.

http://www.isibrno.cz/cs/av21