Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v.v.i.

Fyzikální ústav
AV ČR, v.v.i

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Ústav experimentální botaniky
AV ČR, v.v.i.

Ústav makromolekulární chemie
AV ČR, v.v.i.

Archeologický ústav
AV ČR Brno, v.v.i.

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
AV ČR, v.v.i.

Biologické centrum
AV ČR, v.v.i.

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i.

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Matematický ústav AV ČR, v.v.i.

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.