Návrh programu využívá synergií, jejichž společným jmenovatelem je digitalizace a umělá inteligence. Propojuje ty, pro které jsou tyto technologie předmětem výzkumu s těmi, jimž slouží, jako nástroj. Zahrnuje „technology assessment“, studium právních otázek a šíření znalostí směrem k laické veřejnosti a aplikační sféře, k čemuž poslouží existující zapojení do řady platforem: Centrum Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice, iniciativy prg.aibrno.ai, Český optický klastr, Expertní skupina Evropské komise na odpovědnost a nové technologie, EU-MATHS-IN, apod. Program přispěje k prohloubení stávajících partnerství a otevře nové příležitosti interdisciplinárně orientovaného výzkumu v nových projektech spolupráce.

Často slýcháme nářky, jak jsou dnešní svět i společnost přetechnizované, ale každý vědec, inženýr, či konstruktér dobře ví, že jsou naopak zoufale nedotechnizované. Nelze si nepovšimnout, s jakou samozřejmostí a šikovností dnešní mladá generace využívá informační zdroje, technologie, mobilní elektroniku, aj. Navíc, vysoce konkurenční prostředí globalizace staví před západní civilizaci velkou výzvu v podobě udržitelnosti naší úrovně blahobytu spojené s vysokými náklady na pracovní sílu. Tak jako mechanizace přinesla nevídaný nárůst produktivity práce, od současné nastupující digitalizace lze očekávat totéž. Digitalizace a robotizace nabízí vyšší kvalitu spolupráce mezi člověkem a strojem a umožní lidem soustředit se na práci s vyšší přidanou hodnotou.

Celý datový ekosystém začíná zdroji dat v podobě senzorů, měřicích, zobrazovacích a analytických systémů, zahrnuje řadu úrovní zpracování dat a komunikačních prostředků a spíše nekončí jejich vyhodnocením. Vzhledem k rozsahu datových souborů se na všech úrovních práce s daty nelze obejít bez nástrojů umělé inteligence, kterou se v kontextu dnešní doby rozumí především strojové a hluboké učení. Kvantové technologie pak představují skutečně pootevřené dveře do budoucnosti techniky s potenciálem přinést další zásadní paradigmatickou změnu. Senzory využívající kvantových efektů významně zpřesní měření, kvantová kryptografie a komunikace přenesou zpracování dat na kvalitativně vyšší úroveň a dopady kvantového počítání na matematiku, informatiku a prakticky všechny aspekty vědy i společnosti snad ani nelze přecenit. Přitom nelze pominout, že jak autonomní systémy umělé inteligence, tak i ostatní digitální a kvantové technologie musí, stejně jako lidé, fungovat v právních a etických rámcích.