Dne 30.1.2024 proběhla exkurze, v laboratořích Elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR a krátký workshop pro žáky 7. ročníku ZŠ v Modřicích.

Dvacet pět žáků se přišlo se svým panem učitelem z fyziky podívat do laboratoří a seznámit se v rámci výuky s nano a mikro světem. Současně exkurze měla žákům ukázat úzké propojení předmětů, které mají v rámci školní výuky jako jsou fyzika či biologie nebo které je teprve čekají v příštím školním roce, a tu bude chemie.

Než se žáci rozešli do tří laboratoří, kde zkoumali mikrosvět z blízka, představil jim kolega Filip Mika elektronovou mikroskopii z pohledu vědce.

Na jakém principu funguje elektronový mikroskop vysvětlil herec Pavel Liška v naučně populárním videu KUKátko do nanosvěta! Které bylo realizováno v rámci NEZkreslené vědy.

Po úvodním zasvěcení do tématu elektronové mikroskopie, se žáci rozdělili do tří skupin a začal workshop v laboratořích. Kolegové pro účastníky nachystali program u přístrojů – mikroskopů TFS Magellan 400L, TFS Helios 4G a Jeol 6700F.

V průběhu hodiny se dychtiví badatelé seznámili pod vědeckým dozorem s obsluhou elektronového mikroskopu a s postupy, které je třeba provést před samotným pozorováním vzorku.

A pak začalo samotné pozorování.  Žáci pozorovali pod mikroskopem předměty běžného života v mikrosvětě. Věci, které nás běžně obklopují a které znají už z výuky ale tentokrát jinak, než jen pouhým okem nebo světelným mikroskopem.

Tak například, neškodná moucha se změnila v chlupatou příšeru a plíseň na chlebu, který někdo z účastníků před týdnem nesnědl na svačinu, vypadal jako spletitý prales.

V jiné laboratoři pozorovali strukturu staré gramofonové desky nebo ustřihli sousedovi vlas a  zkoumali jeho tloušťku. Když se nenašel dobrovolník na ostříhání, porovnávali chlup psa a kočky při stejném zvětšení. 

V poslední laboratoři zkoumali vlákno vlněného svetru nebo s nápovědou a tabulkou prvků zkoušeli prvkovou analýzu tajemných krystalků. 

„Je skvělé, že učitelé vyšetří čas ve výuce a umožní žákům srovnání teorie a praxe. Jsme rádi, že je zájem studentů i pedagogů o obor elektronové mikroskopie. Rádi zprostředkujeme žákům a jejich pedagogům přístup k pokročilým vědeckým přístrojům a technologiím, protože věříme, že toto směr, jak vychovávat budoucí generaci talentovaných mladých lidí.” Říká Kateřina Mrázová, mladá vědkyně z týmu Mikroskopie pro biomedicínu, která dnešní exkurzi uspořádala ve spolupráci s vědeckou skupinou Mikroskopie a mikroanalýza.

Workshop pro mladé badatele proběhl za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Průlomové technologie budoucnosti“, jehož koordinátorem je prof. Josef Lazar, ředitel Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Workshop připravila vědecká skupina: Mikroskopie pro biomedicínu, Ing. Kateřina Mrázová

ve spolupráci s vědeckou skupinou Mikroskopie a mikroanalýza Ing. Filip Mika, Ph.D., Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. a Ing. Tereza Motlová.

Více na http://www.isibrno.cz/cs/av21