Prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

předseda koordinační rady, Ústav přístrojové techniky

Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.

Fyzikální ústav

Zodpovídá za téma Sensorika pro AI budoucnosti

Ing. Filip Plešinger, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky

Zodpovídá za téma Zobrazovací a analytické nástroje nejen pro „Life Sciences“

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Ústav přístrojové techniky

Zodpovídá za téma Kvantová metrologie, snímače a komunikace

doc. RNDr. Barbara Zitová, PhD. ​

Ústav teorie informace a automatizace

Zodpovídá za téma Umělá inteligence pro průmysl a společnost

Prof. Ing. Emil Pelikán, CSc.

Ústav informatiky

Zodpovídá za téma Průlomové technologie budoucnosti pro mladou generaci

Mgr. Alžběta Krausová, Ph.D., LL.M.​

Ústav státu a práva

Zodpovídá za téma Společenské aspekty disruptivních technologií