Administrace programu

Ing. Kamila Konečná
kamila.konecna@isibrno.cz

Komunikace programu
Ing. Pavla Schieblová schieblova@isibrno.cz

Mgr. Klára Horová
horova@fzu.cz

Experti programu Průlomové technologie budoucnosti
Elektronová mikroskopie/Environmentální eloktronová mikroskopie

doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

vilem@isibrno.cz

Metody identifikace a vizualizace vírů, mechanika tekutin

Ing. Václav Kolář, CSc., Matematický ústav AV ČR

kolarv@math.cas.cz

Inženýrské aplikace: chladicí systémy - přenos tepla a aeroakustika

Ing. Michal Schmid, Matematický ústav AV ČR

schmid@math.cas.cz

Matematické metody pro výpočetní mechaniku, metody rozkladu oblasti, HPC a paralelní implementace, metody identifikace vírů a vizualizace výsledků ve VR

Ing. Jakub Šístek, Ph.D., Matematický ústav AV ČR

sistek@math.cas.cz

4D CT časově závislých strukturálních změn v materiálech a rozvoje poškození

doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR

kytyr@itam.cas.cz

Geodynamické jevy: monitoring svahových procesů, blokových a skalních pohybů, tektonických pohybů, monitoring radonu

RNDr. Miloš Briestenský, PhD., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

briestensky@irsm.cas.cz

Aplikace umělé inteligence a analýzy obrazu/videa v průmyslu a zemědělství, vyhodnocování kvality, detekce změn, automatizace provozu

doc. RNDr. Barbara Zitová, PhD. , Ústav teorie informace a automatizace AV ČR

zitova@utia.cas.cz

Aplikace umělé inteligence a analýzy obrazu/videa v průmyslu a zemědělství, vyhodnocování kvality, detekce změn, automatizace provozu

doc. Ing. Filip Šroubek, Ph.D. DSc., Ústav teorie informace a automatizace AV  ČR

sroubekf@utia.cas.cz

Kvantová a nelineární optika, detekce světla na úrovni jednotlivých fotonů, kvantové korelace a kvantová provázanost v polích fotonových párů

prof. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

haderka@fzu.cz

Výzkum a vývoj scintilačních materiálů pro detekci ionizujícího záření a svazků částic a jejich aplikací
    

prof. Martin Nikl, PhD., Fyzikální ústav AV ČR

nikl@fzu.cz

Nedestruktivní testování, nelineární ultrazvukové metody

Ing. Josef Krofta, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR

krofta@it.cas.cz

Akustická emise, umělá inteligence

Ing. Milan Chlada, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR

chlada@it.cas.cz

Biologická elektronová mikroskopie, příprava biologických vzorků a interpretace získaných snímků

Ing. Jana Nebesářová, CSc., Biologické centrum AV ČR

nebe@paru.cas.cz

Elektronova mikroskopie a kvantitativní techniky

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

vlk@isibrno.cz

Nízkoteplotní rastrovací elektronová mikroskopie

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

dobranska@isibrno.cz

Charakterizace krystalických nanočástic ve funkčních polymerních systémech a biologických vzorcích

RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D., Ústav makromolekulární chemie AV ČR

slouf@imc.cas.cz

Biosenzory, funkční bio(nano)vrstvy, biočipové technologie, (bio)polymery

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

lisalova@fzu.cz

Elipsometrie, optické metody pro průmyslové využití, tenké vrstvy

Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D., Fyzikální ústav AV ČR

dejneka@fzu.cz

Aplikace umělé inteligence (AI) v oblasti software pro zpracování medicínských signálů

Ing. Filip Plešinger, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

fplesinger@isibrno.cz

kvantová metrologie

Ing. Ondřej Číp, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR

ocip@isibrno.cz