Administrace programu

Bc. Ludmila Andrýsková
andryskova@isibrno.cz

Komunikace programu
Ing. Pavla Schieblová schieblova@isibrno.cz

Mgr. Klára Horová
horova@fzu.cz