19. září 2022 se v Hnanicích uskutečnil workshop s názvem Combination of acoustofluidics and Raman spectroscopy for machine learning classification of bacteria.  Během něj byly publiku představeny pokročilé mikrofluidní techniky umožňující manipulaci velmi malých objemů roztoků a buněk. Tyto miniaturizované laboratorní systémy – laboratoře na čipu – umožňují provádět obrovské množství experimentů v krátkém čase. 

V rámci řešeného projektu byla představena kombinace akustické fluidiky s Ramanovskou spektroskopií a prototyp mikrofluidní/akustofluidické platformy na které bude umožněno sledování a analýza mikroorganismů, a to i na úrovni jednotlivých buněk. Platforma může poskytnout ideální řešení pro velmi rychlou identifikaci specifických bakteriálních druhů přítomných v kultuře nebo v tělních tekutinách. Byly presentovány přednášky od významných vědeckých osobností ze zahraničí i České republiky. Katharina Ludwik (BOKU, IFA – Tulln, Rakousko) a prof. Stanislav Obruča (VUT FCH, Brno), kteří seznámili účastníky s možnými aplikacemi řešené problematiky v rámci biotechnologického výzkumu cyanobakterií.

Akce byla organizována Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i., v rámci projektu Strategie AV21. Hlavním koordinátorem tématu byl Ota Samek z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Mikrofotoniky, skupina Biofotonika a optofluidika.