Workshop se uskutečnil ve dnech 19. – 20. září 2022 v Hranicích  a svým obsahem tematicky navázal na sérií workshopů realizovaných v předchozích letech. 

Na letošním workshopu byly představeny pokročilé techniky elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie používané ve výzkumu cyanobakterií s biotechnologickým významem prostřednictvím kvalitních přednášek významných vědeckých osobností ze zahraničí i České republiky. Ines Fritz (BOKU, IFA – Tulln, Rakousko) seznámila účastníky s nejnovějšími výsledky studie zabývající se vlivem stresových faktorů prostředí na produkci biopolymerů (např. PHB) ve své přednášce s názvem: „PHB Producing Cyanobacteria Found in the Neighborhood“. Dr. Petr Sedláček (FCH, VUT, Brno) prezentoval výstupy výzkumu zabývajícího se působením UV záření na produkci PHA vybraných druhů půdních mikroorganismů. Vědci z Ústavu přístrojové techniky AVČR (ÚPT AVČR), Vladislav Krzyžánek a Ota Samek, seznámili posluchače s pokročilými mikroskopickými technikami, která se na ÚPT aktuálně vyvíjejí. 

Akce byla organizována Ústavem přístrojové techniky, AV ČR, v. v. i., v rámci projektu Strategie AV21. Hlavním koordinátorem workshopu byla Kamila Hrubanová z Ústavu přístrojové techniky, oddělení Elektronová mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu.