Jednou za dva roky je v jihomoravské metropoli pořádána odborně vzdělávací akce Podzimní škola elektronové mikroskopie (PŠEM 2022), která je určena pro postgraduální studenty a specialisty používající elektronové mikroskopy ke své práci.  Letošní jubilejní X. ročník proběhl ve dnech 17. – 21. října 2022. Pořadatelem byl Ústavu přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci s dalšími ústavy Akademie věd ČR – Ústav fyziky materiálů AV ČR a Biofyzikální ústav AV ČR a firemními partnery – Thermo Fisher Scientific, TESCAN a Delong Instruments.

Jako již tradičně byl i jubilejní ročník koncipován jako pětidenní teoretický kurz s dopoledními přednáškami a odpoledními praktickými demonstracemi v akademických laboratořích i aplikačních laboratořích firemních partnerů. V průběhu týdne měli studenti PŠEM 2022 možnost seznámit se s unikátními metodami a instrumentací vyvinutými ústavy AV ČR i předními světovými výrobci elektronových mikroskopů. 

V rámci letošního ročníku představili svůj výzkum posluchačům školy uznávaní světoví odborníci nejen z oboru elektronové mikroskopie. Přednášky se uskutečnily ve čtvrtek 20. října 2022 a mluvčími byly prof. Ondřej Křivánek (NION, USA), prof. Marc Willinger (TUM, Německo), prof. Jiří Friml (ISTA, Rakousko) a dr. Thomas LaGrange (EPFL, Švýcarsko), touto přednáškovou sekcí provedla účastníky PŠEM 2022, dr. Deborah Stokes.

Závěrečný den obdrželi studenti Certifikát o absolvování PŠEM 2022.

Podzimní škola elektronové mikroskopie je se světovou metropolí mikroskopie, městem Brnem spjata již 21 let a neodmyslitelně k němu patří. 

Letošní jubilejní ročník se konal pod Záštitou předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. a také pod Záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.   

Akce byla organizována za finančního přispění projektu Strategie AV21, program „Průlomové technologie budoucnosti“. Hlavním koordinátorem byl doc. Vilém Neděla, vedoucí vědecké skupiny Enviromentální elektronové mikroskopie, oddělení Elektronová mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Více informací o PŠEM 2022