V rámci programu Strategie AV 21 Průlomové technologie budoucnosti proběhla na Fyzikálním ústavu AV ČR 14. a 15. listopadu stejnojmenná konference. Pořádala ji Sekce optiky, která program za Fyzikální ústav koordinuje. První ze dvou dnů konference byl věnován prezentacím vědeckých výzkumů zaměřených na senzoriku, AI, metrologii a kvantovou optiku. Za FZÚ výsledky své práce představila Barbora Špačková, Hana Lísalová, Eva Mihóková, Irena Kratochvílová, Jakub Dostálek, Martin Víta a Ondřej Haderka, pozvání prezentovat svůj výzkum nicméně přijali i zástupci dalších ústavů Akademie věd ČR zapojených do programu. 

Druhý den konference byl zaměřený na podnikatele a na přenos vědeckých výsledků do praxe. Dozvědeli se zde, jak může spolupráce s akademickou sférou podpořit jejich podnikání, jaké novinky v oblasti AI mohou zavést do své každodenní praxe a díky prezentaci zástupce ministerstva průmyslu a obchodu se dozvěděli i to, jaké existují možnosti financování společných projektů.