Pět vědkyň a vědců z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR mělo možnost strávit několik měsíců v zahraničních výzkumných ústavech, aby získali další znalosti a dovednosti a prohloubili mezinárodní spolupráci jejich týmů. Jejich výzkumné pobyty byly součástí projektu Mobility, v jehož rámci všichni účastníci pobývali v různých zemích: Norsku, Německu, Rakousku, Nizozemsku a Anglii. Kolegům ze Sekce optiky přednášeli o svých zkušenostech s životem a výzkumem v zahraničí a o svých nově nabytých dovednostech.