Jak funguje? Z jakých částí se skládá? A na kolik procent ho využíváme? To vše se dozvíte v nově vydaném populárně-naučném videu, animovaného seriálu AV ČR, NEZkreslená věda!

Lidský mozek nikdy nespí! A v noci, když my spíme, pracuje na 100%! 

Video vám představí schopnosti a možnosti lidského mozku – řídícího orgánu nervové soustavy, který řídí a kontroluje všechny tělesné funkce, myšlení, paměť a emoce. A to z 80% je voda! Věděli jste tuto informací? Tématem vás provedou herci Bára Hrzánová a Radek Holub. 

Dozvíte se také, která z části mozku ovládá nebo řídí naše pohyby, myšlení a jak vše toto dokáže náš „lidský superpočítač“ / mozek koordinovat. 

Elektrickou aktivitu mozku, tedy změny polarity neuronů v čase, můžeme změřit pomocí ElektroEncefaloGrafie (EEG). Tyto výstupy naši kolegové, z oddělení Medicínských signálů, ÚPT AV ČR dokáží přesněji vyhodnotit s přístroji, využívající strojové učení a umělou inteligenci a dokonce i předvídat další vývoj nemoci!

Video vzniklo v rámci osmé série animovaného seriálu AV ČR, NEZkreslená věda, ve spolupráci  Sdružení společných činností AV ČR a vědecké skupiny Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínských signálů, Ústavu přístrojové techniky AV ČR. 

Garantem při vzniku videa byl dr. Petr Klimeš z ÚPT AV ČR, vedoucí vědecké skupiny Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínských signálů, ÚPT AV ČR.