Setkání účastníků programu Průlomové technologie budoucnosti – senzorika,

digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie SAV21

Datum: 5. 12. 2023 až 6. 12. 2023

Program dne 5. prosince 2023

▪ 13:30 Coffee break

▪ 14:00 prof. Ing. Josef Lazar, Dr.: Slavnostní uvítání a shrnutí aktivit

▪ 14:30 Ing. Alexandr Dejneka, Ph.D.: Aktivity výzkumného tématu Senzorika pro AI budoucnosti

▪ 14:45 Ing. Andrej Chrzanowski: Představení vědecko-průmyslového konsorcia Brain4Industry

▪ 15:00 prof. Ing. Emil Pelikán, CSc: Aktivity výzkumného tématu Průlomové technologie

budoucnosti pro mladou generaci

▪ 15:15 doc. Ing. Daniel Kytýř, Ph.D.: 4D XCT for Evaluation of Structural Change and Damage

Propagation

▪ 15:30 Mgr. Radek Machulka, Ph.D.: Pokroky v kvantové optice

▪ 15:45 Ing. Petra Kratochvílová: Rozvíjení potenciálu mladých talentů prostřednictvím Centra

Radius

▪ 16:00 Prohlídka Inovačního centra Brain4Industry

▪ 17:30 Večerní program v restauraci Olivův pivovar

Program dne 6. prosince 2023

▪ 9:30 Coffee break

▪ 10:00 doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.: Milníky nasazování umělé inteligence do života: 2023

▪ 10:15 Ing. Filip Plešinger, Ph.D. (online): Souhrn výzkumného tématu Zobrazovací a analytické nástroje

nejen pro „Life Sciences“

▪ 10:30 MVDr. Eva Dražanová, Ph.D.: Prezentace aktivit podporovaných Strategií AV21 v roce 2023

▪ 10:45 RNDr. Miroslav Šlouf, Ph.D.: 4D-STEM/PNBD: How to change an SEM microscope to

a user- friendly electron diffractometer

▪ 11:00 Ing. Enikö Vargová

o AI pro veřejnost

▪ 11:15 prof. Ing. Josef Lazar, Dr.: Závěrečná diskuse

▪ 11:45 Oběd

▪ 12:45 Ukončení setkání