Dne 27.2.2023 se v budově Akademie věd ČR uskutečnil kulatý stůl na téma „Budoucí regulace digitálních odvětví jako komplexní problém,“ který společně uspořádal Spolek pro ochranu osobních údajů, Ústav státu a práva AV ČR a advokátní kancelář Pierstone. Cílem kulatého stolu bylo navázat na prosincovou debatu o komplexních pravidlech a dozoru nad digitálním trhem. K diskutovanému tématu zde za Spolek pro ochranu osobních údajů prezentoval JUDr. Vladan Rámiš, Ph.D., za Pierstone Mgr. Jana Pattynová, LL.M. a za Ústav státu a práva AV ČR Mgr. Alžběta Solarczyk Krausová, Ph.D., LL.M. Následná odborná neformální diskuze proběhla se zástupci veřejného i soukromého sektoru. Kulatý stůl byl uspořádán v rámci výzkumného programu Strategie AV 21 „Průlomové technologie budoucnosti“.