O tématu kvantových technologií je v poslední době slyšet stále častěji. Ústav přístrojové techniky AV ČR ve spolupráci se Střediskem společných činností AV ČR vydalo v edici Strategie AV21 brožuru Kvantové technologie, autorem je Josef Lazar

Vedle technologií, jako je umělá inteligence, fotonika, biotechnologie, či digitalizace je to jeden z nejnovějších technologických pojmů, s nímž jsou spojena velká očekávání. Je pravděpodobné, že kvantové technologie budou mít v blízké době podobný celospolečenský transformační účinek, jaký měl nástup počítačů, internetu, nebo jehož jsme dnes svědky v souvislosti s umělou inteligencí. Přitom kvantové technologie jsou souborem inovací, které přinesla skutečně špičková fyzika na hranici poznání. Jsou nejen aplikací fyziky, ale vznikaly v úzkém propojení fyzikálního výzkumu a vývoje nástrojů a přístrojů, které pokrok v experimentální fyzice umožnily. 

Kvantové technologie tzv. druhé vlny, tedy ty technologie, o kterých se nyní mluví, využívají efektů a „podivností“ kvantové fyziky. Zvláště jde o kvantové provázání (entanglement) a kvantové superpozice. Technické nástroje, které máme nyní k dispozici, umožňují pracovat s jednotlivými objekty kvantového světa a s jejich stavy. Otevírá to cestu k univerzálnímu kvantovému počítači, který by určité úlohy dokázal řešit s nebývalou rychlostí, ke kvantovým komunikacím nabízejícím zcela bezpečný přenos dat, senzorům s bezprecedentní citlivostí, či měření času a navigaci mnohem přesnější, než co je možné dnes. Pojďme tedy v tomto přehledu alespoň trochu hlouběji nahlédnout, co kvantové technologie umí a čeho se od nich můžeme v dohledné době dočkat.

Brožura Kvantové technologie, jejíž autorem je prof. Josef Lazar, Dr., je první části představení programu Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie, projekt Strategie AV21. Autor brožury je zároveň koordinátorem programu – Josef Lazar. 

Brožura ke stažení: zde