Bylo téma panelové diskuse pro veřejnost, která se uskutečnila dne 19.3.2024 v digitáriu brněnské hvězdárny v rámci Dnů elektronové mikroskopie 2024.

Co jsou viry? Jsou to nejmenší organismy, nebo neživé biochemikálie, kterým vdechne život až přítomnost vhodné hostitelské buňky? Měli bychom se jich obávat, nebo jsou důležitou součástí života na Zemi? Jak přispívají elektronové mikroskopy k jejich výzkumu? A jsou viry krásné? Odpovědi na otázky o neviditelném světě naší planety nám v 90 minutách poodkryli hosté debaty z vědecké oblasti

Ing. Jana Nebesářová, CSc. – mikroskopik  a Mgr. Pavel Plevka, Ph.D. – virolog          

Jejich téma připodobnil svýma očima ilustrátor Mgr. Jan Smolík, který nám názorně ukázal mnoho příkladů, jak jsme přírodou ovlivněni, aniž bychom si to uvědomovali v mnoha směrech, a to nejen z pohledu uměleckého života. 

Debatou nás provázela moderátorka ČRo Jana Kobylinská

Možnost zúčastnit se této neobyčejné akce využilo 150 věduchtivých zájemců o téma z řad široké veřejnosti.

Akci pořádala vědecká skupina Mikroskopie pro biomedicínu, Ústavu přístrojové techniky, AV ČR, ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr. 

Řešiteli aktivity byli:

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. – aktivita: Pokročilé korelativní techniky elektronové mikroskopie v biomedicíně III.  a Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. – aktivita: Nové postupy přípravy citlivých a hydratovaných preparátů pro pokročilé techniky vícerozměrné elektronové mikroskopie.

Více k akci: www.isibrno.cz

Mol šatní (autorka: Jana Nebesářová)
Z prezentace Pavla Plevky
Z prezentace Jana Smolíka
Z prezentace Jana Smolíka