V rámci aktivity „Pokročilé zobrazování a mikroanalýza v umění a archeologii“ (řešitel aktivity doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.) výzkumného programu AV21 “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“ se 16. 3. 2022 uskutečnil workshop s názvem „Zobrazovací techniky pro použití v archeologii“.

Tohoto workshopu se účastnili vědci z oddělení Elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR a vědci z Archeologického ústavu AV ČR, Brno, kteří společně diskutovali plán studia materiálového složení vzácných historických šperků, jež by mělo vést k odhalení dřívějších restaurátorských zásahů a přinést další zatím neznáme informace o těchto špercích s využitím unikátního přístrojového vybavení Ústavu přístrojové techniky AV ČR.