V rámci aktivity „Nové korelativní techniky pro analýzu a zobrazování biologických a syntetických polymerních materiálů“ (řešitel aktivity doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.) výzkumného programu AV21 “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“ se dne 12. 3. 2024 uskutečnil workshop s názvem „Nové detektory elektronů pro spolupráci se zahraničními firmami“. Workshopu se účastnili vědci z výzkumné skupiny Environmentální elektronové mikroskopie Ústavu přístrojové techniky AV ČR, zástupci firmy Hitachi Ltd. a zástupci firmy AutraDet, kteří dlouhodobě spolupracují v oblasti aplikovaného výzkumu. Zástupcům firmy Hitachi byl prezentován nový detektor elektronů pro korelativní zobrazování a k experimentálnímu testování také byly nabídnuty také HW a SW výstupy projektu OP PIK, zejména program Thermo Dynamic Simulator firmy NUM Solution s.r.o.

Workshop byl uspořádán za finančního přispění projektu Strategie AV21, výzkumný program “Průlomové technologie budoucnosti – senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie“, jehož koordinátorem je prof. Ing. Josef Lazar, Dr.